Bu Blogda Ara

9 Şubat 2012 Perşembe

TEYTAG Kuruluş Amacı ve Faaliyeti

TEYTAG, uluslararası elektronik yayıncılık ve ticaretinin geliştirilmesi için belirlenen e-kitap standartlarının, Türkiye’de disipliner bir yaklaşım ile doğru kullanılması, geliştirilmesi ve Uluslarası Dijital Yayıncılık Forumu’nun (IDPF) hedeflediği “kaliteli görsel tasarıma ve içeriğe sahip e-kitapların” ülkemizde üretilmesi için oluşturulmuş bağımsız bir çalışma grubudur. Grubun kurucusu N. Erhan Üzümcü'dür.

TEYTAG çatısı altında birleşen bu kişiler, 2 yılı aşkın bir süredir ePub-3 format üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta; yurtdışındaki gelişmeleri çok yakından takip ederek, uluslararası sektörün öngördügü iş geliştirme tekniklerini ve pazar stratejilerini XML, HTML5, CSS-3, AJAX ve Javascript enstrumanlarını çok iyi kullanarak gelişmiş e-kitap tasarımları üretmektedirler.
20 Ocak 2012 tarihinden itibaren bilgi birikimini Türkiye elektronik yayıncılık sektöründe filizlendirmek isteyen TEYTAG’ın temel çalışma odağı,
genişletilmiş ePub-3 formattır.

Gerek IDPF tarafından gerekse uluslararası sektörden gelen açıklamalar doğrultusunda 2012 yılı, ePub-3 formatın okuyucular tarafından daha çok arz edileceği bir yıl olacaktır. Şu anda ulusal pazarımızda böyle bir beklenti ve talebi karşılayıcı uzman-yaratıcı bir oluşum yoktur. Bu bilgi ışığında grubumuzun temel amacı ePub-3 formatın gelişimini yakından izlemek, sektörümüzdeki yayıncılara standartlar ve uygulamalar konusunda bilgi desteği vermek ve seçkin tasarımlar sunmaktır.
Gelişmiş içeriğe sahip e-kitap formatı olarak da bilinen ePub-3, 2010 Aralık ayında uluslararası elektronik yayıncılık sektörüne tanıtılmış olup; dünyadaki ve Türkiye’deki ilk örnek tasarımları 2011 Mart ayı içerisinde grubumuz kurucuları tarafından yapılmış ve YouTube üzerinden paylaşılmıştır.TEYTAG, Türkiye elektronik yayıncılık sektörü, eğitim sektörü ile birlikte kurumsal firmalara aşağıda yapmayı planladığı faaliyet alanları doğrultusunda hizmet ve destek vermeyi amaçlamaktadır.

Ar-Ge Faaliyetleri
ePub format içerisinde kendi eklentisini (plugin) geliştiren TEYTAG, buna paralel olarak geliştirdiği tasarım teknikleri ile sektörel iş geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak.
Geliştirdiği test kitapları ile e-kitap okuma programı veya cihazlarının ePub formattaki performanslarını değerlendirmek; yayıncı veya konu ile ilgili kurumlara okuma sistemleri hakkında danışmanlık yapmak.
Türkiye yayıncılık sektöründeki e-kitap tasarımlarının ve okuma platformu veya aplikasyonlarının uluslararası ePub-2 ve ePub-3 standartlarına uygun olarak çalışmasına özen gösterilmesini sağlamak, bu konuda danışmanlık yapmak, çalışmalara (kurum, kuruluşlar, yayımcı meslek birlikleri ve federasyonlar ile ortak çalışmalara) katılmak.
Ulusal yayıncılık sektöründe gerekli gördüğümüz konular ile ilgili olarak araştırma/anket yapmak ve bunların sonuçlarını e-kitap olarak yayımlamak.

Konsept Tasarım Faaliyetleri
ePub format standartlarının gelişim sürecini takip etmek ve Türkiye’de yeni yayıncılık akımlarına uygun konsept tasarım ve yazılım geliştirme konularında çalışmalarda bulunmak. Böylelikle;
a) Hedef odaklı konsept e-kitap, e-dergi tasarımlarının yaratılması ve marka olması için yayıncılara, sektör dışı kurumsal firmalara proje olarak verilmesi-geliştirilmesi.
b) Sadece e-kitap için değil; kurumsal in-house medya/yayınlardaki dergi, kurumsal faaliyet raporu, çalışma ve eğitim/tanıtım materyallerinde doğru çözüm ortağı olmak.
Elektronik yayıncılıkta hem ePub-3 format içerisinde hem de diğer mobil aplikasyonlarda interaktif dijital ilanların tasarım ve yazılımlarının üretilmesi.

Kurumsal Dijital Kütüphane Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
Kurumsal dijital kütüphane kurulumu ile ilgili projesi olan TEYTAG, bu konuda kurumsal firmalara danışmanlık, kütüphaneye dijital içerik sağlamak ve yönetimini yapmak gibi birbiriyle ilişkili dallarda tam hizmet vermek.
Kurumsal firmaların pazardaki markalarının tanıtımında ePub-3 teknolojisini kullanmalarını sağlamak ve her bir mobil cihaz içerisindeki bireysel (tüketici) dijital kütüphanelere marka odaklı aplikasyon ve konsept tasarım ePub-3 format kitaplar yapmak.
Özel eğitim kurumları ve üniversiteler ile bu konuda ortak çalışmalar yürütmek ve danışmanlık yapmak. (Özel üniversite ve özel okul kütüphanelerindeki kitapların ePub formata çevrilmesi için proje hazırlamak)

Eğitim Faaliyetleri
Türkiye'de yayıncılık sektöründeki kurum ve kuruluşlara elektronik yayıncılık eğitimleri, danışmanlık hizmetleri vererek gelişen teknolojiye zamanında adapte olmalarını sağlamak.
Yazılım ve tasarım departmanı oluşturmak isteyen yayıncılara veya çalışanlarına eğitim vermek.
Ar-ge çalışmalarımızdaki önemli paylaşımları teytagblog internet adresimizden yayınlayarak bireysel tasarımcılara ışık tutmak; sorularına cevap bulabilecekleri e-kitapları üretmek.
Ortaokul çağındaki çocuklar ile e-kitap yapımı konusunda projeler geliştirerek tasarımın, emeğin ve sonucunda güzel birşeyler üretmenin ne kadar anlamlı ve meşakkatli olduğunu hissettirmek. Korsana karşı duyarlı toplumun tohumlarını atmak.
Sektörel ulusal fuar, kongre, seminer ve toplantılarda bilgi paylaşımı yapmak, özel sunumlar yapmak, özel tasarımları sunmak.


TEYTAG ile iletişim kurabileceğiniz, takip edebileceğiniz ve soru sorabileceğiniz adresler:
Blogger: teytagblog.blogspot.com
Blogger: http://dbookmarksblog.blogspot.com.tr
e-Posta: teytag@gmail.com